Τρόχαια Ατυχήματα

Τρόχαια Ατυχήματα

Τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν δυστυχώς ένα σύνηθες φαινόμενο, παρά τα επιβαλλόμενα προστατευτικά μέτρα, το οποίο πολλές φορές έχει ως αποτέλεσμα ακόμη και των θάνατο των εμπλεκομένων ατόμων.

Ένα τροχαίο ατύχημα μπορεί επιπρόσθετα να έχει καταστροφικές συνέπειες για το θύμα καθώς μπορεί να επιφέρει τόσο τον θάνατο, όσο και να αφήσει το θύμα με χρόνιο σωματικά τραύματα ή αναπηρία. Καθίσταται ακόμη ως συνέπεια αυτών ανήμπορο να ανταπεξέλθει τόσο στα έξοδα νοσηλείας όσο και στην απώλεια των εισοδημάτων του, χωρίς την κατάλληλη νομική προστασία. Νομικής προστασίας χρήζει επίσης και η οικογένεια του θύματος, καθώς σε περίπτωση θανάσιμου τραυματισμού ενός μέλους της δικαιούται αποζημίωση για την ψυχική οδύνη που έχει υποστεί, καθώς και την απώλεια της οικονομικής στήριξης και νόμιμης διατροφής που όφειλε ο θανών στα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας. Η διεκδίκηση αποζημίωσης μετά από τροχαίο ατύχημα είναι μία ιδιαίτερα απαιτητική νομική διαδικασία, έντονη συναισθηματικά για τους συγγενείς (ειδικά όταν το ατύχημα είναι θανατηφόρο) και χρονοβόρα. Με την επιλογή όμως ενός έμπειρου δικηγόρου και τις κατάλληλες κινήσεις δύναται να επιταχυνθεί αλλά και να αποφέρει τα επιθυμητά οικονομικά αποτελέσματα.

Το Δικηγορικό μας γραφείο με εμπειρία δεκαετιών και εξειδίκευση στο τροχαίο ατύχημα, η οποία θα διασφαλίσει την μέγιστη δυνατή αποζημίωση που δικαιούστε, αναλαμβάνει:

την παροχή νομικής προστασίας τη συμβουλευτική καθοδήγηση στον τομέα του τροχαίου ατυχήματος (όχι μόνο απέναντι στο θύμα ενός ατυχήματος αλλά και στην οικογένεια του) δικαστηριακή υποστήριξη