Ποινικό Δίκαιο

Ποινικό Δίκαιο

Το Ποινικό Δίκαιο αποτελεί έναν από τους πλέον ζωντανούς κλάδους του Δικαίου. Με αντικείμενο του το έγκλημα ως φαινόμενο της κοινωνικής ζωής, άρρηκτα συνδεδεμένο με τα ανθρώπινα πάθη, τις εντάσεις και τα ανυπέρβλητα διλήμματα.

Αναδεικνύει τις έννοιες της επιείκειας και της σπουδαιότητας των ατομικών ελευθεριών, διαφυλάττοντας την αξία του ανθρώπου και τις αρχές του Κράτους Δικαίου. Είναι ο κλάδος Δικαίου ο οποίος ορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η Πολιτεία επιβάλλει ποινικές κυρώσεις (ποινές & μέτρα ασφαλείας), αποσκοπώντας, με όπλο την ποινή, την διατήρηση της κοινωνικής ειρήνης, ρυθμίζοντας την εξωτερική συμπεριφορά των ατόμων και καθιστώντας έτσι εφικτή την κοινωνική συμβίωση. Συγχρόνως όμως, οι κανόνες του Ποινικού Δικαίου με το περιεχόμενό τους αλλά και την σαφή διατύπωσή τους αποβλέπουν και σε έναν άλλο εξαιρετικά σημαντικό σκοπό, αυτόν της εξασφάλισης των ατομικών ελευθεριών από την κρατική αυθαιρεσία.

Το Δικηγορικό μας γραφείο παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες σε όλο το φάσμα των υποθέσεων του Ποινικού Δικαίου. Οι δικηγόροι μας με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση στο αντικείμενο αναλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

τη νομική στήριξη των εντολέων μας σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας τη σύνταξη εγκλήσεων-μηνυτήριων αναφορών, υπομνημάτων διεξοδική προετοιμασία των ποινικών φακέλων και παράσταση στα ποινικά δικαστήρια