Τραπεζικό Δίκαιο

Τραπεζικό Δίκαιο

Οι συναλλαγές με τις τράπεζες είναι καθημερινές και οι κίνδυνοι από τις συμβατικές υποχρεώσεις σημαντικοί. Ο κάθε πελάτης τράπεζας χρειάζεται τη συμβουλευτική υπηρεσία ενός δικηγόρου σχετικώς με τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει ή που έχει ήδη αναλάβει έναντι της τράπεζας.

Το τραπεζικό δίκαιο έχει αναδειχθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα, σε αυτόνομο κλάδο με στοιχεία τόσο αστικού και εμπορικού, όσο και οικονομικού και δημοσίου δικαίου.

Το τραπεζικό δίκαιο λοιπόν δεν ρυθμίζει μόνο τις σχέσεις του χρηματοδότη και του λήπτη της χρηματοδότησης, αλλά και κάθε πράξη-σύμβαση οικονομικής συναλλαγής με τη μεσολάβηση τράπεζας.

Το Δικηγορικό μας Γραφείο δραστηριοποιούμενο στον τραπεζικό χώρο επί σειρά δεκαετιών, παρέχει συμβουλές σε οικονομικά θέματα, leasing, δάνεια, αποζημιώσεις, εγγυήσεις- παροχή ασφάλειας, επιχειρηματικές συναλλαγές, αναλαμβάνοντας με επαγγελματική ευσυνειδησία:

Ανακοπές κατά Διαταγών Πληρωμής από τραπεζικές συμβάσεις Αγωγές αποζημίωσης κατά τραπεζών Αρνητικές Αναγνωριστικές Αγωγές Υπερχρεωμένα Ν.3869/2010 (Σύνταξη Αίτησης – Εκδίκαση) Leasing – χρηματοδοτική μίσθωση Επενδυτικές συμβάσεις – επενδύσεις με τη μεσολάβηση τράπεζας Δάνεια καταναλωτικά ή επιχειρηματικά Συμβουλές για την κατάρτιση ή ερμηνεία σύμβασης και υποχρεώσεων