Δικηγορικό Γραφείο Δίκαιον

  • Αρχική
  • Δικηγορικό Γραφείο Δίκαιον

Δικηγορικό Γραφείο Δίκαιον

Το ΔΙΚΑΙΟΝ αποτελεί ένα σύγχρονο νομικό σχήμα που δημιουργήθηκε με στόχο να ανταποκριθεί στις ολοένα και πιο πιεστικές ανάγκες για νομική υποστήριξη υψηλού επιπέδου προσαρμοσμένη στις εξατομικευμένες ανάγκες των εντολέων μας.

Η φιλοσοφία μας επικεντρώνεται σε μία ολιστική προσέγγιση που υπερβαίνει τους περιορισμούς της παραδοσιακής δικηγορίας και επιδιώκει να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες με συνέπεια, αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία σε κάθε ζήτημα που απασχολεί τους εντολείς μας και σε κάθε τομέα δικαίου.

Το ΔΙΚΑΙΟΝ αποτελείται από δικηγόρους - επιστήμονες με εξειδικεύσεις που καλύπτουν κάθε τομέα δικαίου και παρέχει υψηλής ποιότητας νομικές υπηρεσίες τόσο σε συμβουλευτικό επίπεδο, όσο και ενώπιον των δικαστηρίων όλων των βαθμών και δικαιοδοσιών περιλαμβανομένων και των εναλλακτικών μορφών επίλυσης διαφορών (διαιτησία, διαμεσολάβηση).

Yποστηρίζεται από ένα εκτεταμένο και δυναμικό δίκτυο εξωτερικών συνεργατών, δικηγόρων, μηχανικών, οικονομολόγων,ικανό να καλύψει σε όλη την χώρα ολόκληρο το φάσμα υποθέσεων και αναγκών

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

Ο Χαράλαμπος Καραμανίδης γεννήθηκε στην Κατερίνη το 1967 και είναι έγγαμος με δύο ενήλικα τέκνα. Σπούδασε στην Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ασκεί το δικηγορικό λειτούργημα από το 1993.

Έχει διατελέσει νομικός σύμβουλος τραπέζης από το 1997 έως το 2021 και νομικός σύμβουλος μεγάλης ασφαλιστικής εταιρείας από το 1994. Εξειδικεύεται σε υποθέσεις Αστικού, Εμπορικού και Τραπεζικού δικαίου καθώς και σε υποθέσεις οδικών ατυχημάτων.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

Ο Κωνσταντίνος Δημόπουλος γεννήθηκε στην Κατερίνη το 1978 και έχει δύο τέκνα.Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ήδη Μεταπτυχιακός φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στο τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Δικαίου.

Ασκεί μάχιμη δικηγορία από το 2005.Πιστοποιημένος Διαμεσολαβητής από το ΥπουργείοΔικαιοσύνης σε υποθέσεις Οικογενειακού Δικαίου και Κτηματολογίου.

Εκπαιδευμένος στα προσωπικά δεδομένα καθώς κατέχει πιστοποίηση από τον φορέα πιστοποιήσεων TUVAUSTRIAHELLAS κατά το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ως Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων [DATAPROTECTIONOFFICER - DPOEXECUTIVE] με πλήθος οργανισμών και επιχειρήσεων στο ενεργητικό του.Εξειδικεύεται σε υποθέσεις Οικογενειακού και Εμπορικού Δικαίου καθώς και στην συγγραφή - υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων για ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

Ο Γεώργιος Χιονίδης είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ με μεταπτυχιακές σπουδές στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ. Ασκεί μάχιμη δικηγορία από το 2005 με εξειδίκευση στο Ποινικό και το Διοικητικό Δίκαιο. Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα συνεδρίων και σεμιναρίων, ενώ αρθρογραφία του έχει δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά και βιβλία.

Ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον επιδεικνύει στον τομέα των δικαιωμάτων του παιδιού, των δικαιωμάτων των ΑΜΕΑ στην διεθνή, ευρωπαϊκή και εθνική τους διάσταση ως επίσης και στο Δίκαιο Μη Διάκρισης. Γνωρίζει άριστα την αγγλική και την γερμανική γλώσσα.

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Ο Μιχαήλ Καραμανίδης είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, με Μεταπτυχιακό Τίτλο από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στον Τομέα της Εγκληματολογίας.

Έχει διατελέσει Ασκούμενος [Βοηθός] Δημοσίου Κατηγόρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αστυνομική Εισαγγελία Λευκωσίας της Νομικής Υπηρεσίας Κύπρου. Έχει ακόμη συμμετάσχει σε σειρά σεμιναρίων σε θέματα Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα [GDPR (ΕΕ) 2016/679], ενώ επίσης κατέχει πιστοποίηση από τον φορέα πιστοποιήσεων TUVAUSTRIAHELLASκατά το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ως Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων [DATAPROTECTIONOFFICER - DPOEXECUTIVE].